28ژوئن

فرش اصفهان (خدمات شستشو فرش و شستشوی مبل در تهران -مبل شویی تهران – قالیشویی تهران – رفوگری فرش تهران – بهترین قالیشویی تهران – )


خدمات شستشو فرش و (شستشوی مبل در تهرانمبل شویی تهران – قالیشویی تهران – رفوگری فرش تهران – بهترین قالیشویی تهران – ارزان ترین قیمت در صنف قالی شوییان تهرانترمیم و بید خوردگی فرش


در ایران فرش دستباف نه تنها هنری است که تاریخ منقوش سرزمین ما را

نشان می‌دهد بلکه حکایت شور و عشق و عرفان و زیبا نگری در عرصه

زندگی است. اما فرش دستبافی که فرش اصفهان سلطان بی رقیب آن

است، حکایت دیگری است. فرش اصفهان فرشی تربیت شده و برخوردار از

ظرافت و زیبایی و یادگاری از فرشهای پر شکوه دوران صفوی است. نقوش

این فرشها با قلم هنرمندانی چون کمال الدین بهزاد است که به طرحی

برای فرش تبدیل می‌شود.

 


خدمات شستشو فرش و (شستشوی مبل در تهرانمبل شویی تهران – قالیشویی تهران – رفوگری فرش تهران – بهترین قالیشویی تهران – ارزان ترین قیمت در صنف قالی شوییان تهرانترمیم و بید خوردگی فرش


ویژگیهای فرش اصفهان

هماهنگی، تناسب و تنوع رنگ به خصوص رنگهای شاد در طیفهای تیره و

روشن، پرزهای کوتاه، رجشمار بین ۵۰ تا ۹۰، استفاده از گره فارسی،

شیرازه متصل و اغلب دو پوده و لول و همچنین پرداخت در موقع بافت از

ویژگیهای قالیبافی اصفهان است.[۲]

 


چله کشی، دار عمودی با یک کوجی (روش اصفهان)

چله کشی قرار دادن و کشیدن تارها بر روی سر دار و زیر داراست. این کار را

دو نفر چله بند انجام می‌دهند. یکی چله را می‌سازد و دیگری چله را بر روی

دار سوار می‌کند. این کار باید با دقت و مهارت انجام گیرد. برای در هم تنیدن

تار و پود لازم است که لایه‌های تار چله را به دو نیم لایه جدا تقسیم کنیم.

نیم لایه اول تارهای زیر و نیم لایه دیگر تارهای رو را تشکیل می‌دهد. کوجی

چوبی است که نخ‌ها دور آن پیچیده می‌شود که از یک کلاف نخ واحد گرفته

شده است. برای چله کشی دارهایی که در اصفهان به کار می‌رود، ابتدا

دارهای چله را از ابریشم می‌سازند سپس بر دار نصب می‌نمایند. پس از آن

کوجی و تارها و همچنین چوب هاف که دو لایه تارهای چله را از یکدیگر جدا

می‌کند را سر جای خو قرار می‌دهند. در طول بافت قسمت بافته شده را

پایین می‌کشند تا بخش دیگری از چله روی دار در مقابل بافنده قرار گیردکه

این کار مستلزم توانایی بالای جسمی است.


 

Avatar

درباره نویسنده

admin

ارسال نظر