باکتري ها و ويروس ها موجوداتي هستند که هميشه در کنار ما زندگي مي کنند و حذف آنها از

محيط زندگيمان غير ممکن است.براي اينکه آنها به ما آسيب نرسانند بايد تا حد ممکن محيط زندگي

خود به خصوص منزل مان را از هر نوع آلودگي اي پاک نگه داريم.شستشوي پتو بايد هر چند هفته

اتفاق بيفتد به دليل اينکه مدت زيادي از شبانه روز با بدن تماس دارد.و محل بسيار مناسبي براي

رشد باکتري ها و قارچ هاست. شستشوي پتو کار سختي نيست و در گذشته پتو هاي قديمي

هميشه در منزل و با پودر لباسشويي و مواد شوينده خانگي شسته مي شد.و هيچ مشکلي هم

به وجود نمي آمد اما پتو هاي نرم امروزي ممکن است. يکي از خدماتي که در قاليشويي صورت

ميگيرد همين است

 

پیشرفت پروژه 90%
  • مشتری: دیوید
  • مهارت: Html & Css, WordPress