در کل دو نوع بید وجود دارد که به پشم صدمه می‌زند:
۱- بیدِ لباس تحت عنوان: Moth
۲- بیدِ قالی تحت عنوان: Beetle

 

تا حالا برایتان پیش آمده که فرشتان دچار بید خوردگی یا بیدزدگی شده باشد؟         

بید حشره ای است که به راحتی میتواند فرش دستباف گران بهای شما را بدون آنکه متوجه شوید به

نابودی کامل بکشاند بطوری که تا آخر عمر حسرت نابودی آنرا بخورید.

 


 

یکی از مهمترین و شایع ترین آسیب های فرش های دستی به شمار میرود که بدلیل عدم بی

توجهی صاحبان این فرش ها ، سالانه فرش های دستباف زیادی دچار بیدخوردگی میشوند

که متاسفانه  به علت همین معضل بیدفرش بعضی از فرش های دستباف دیگر قابل ترمیم نیستند

و هیچ ارزش و کارایی نخواهند داشت.

 

شاید الان برایتان سوال پیش بیاید که مگر بیدخوردگی فرش های دستباف به صورت کامل قابل

ترمیم نیست؟

جوا این سوال هم مثبت است و هم منفی . 

خب! اگر فرش دستباف بیدخوردگی کمی داشته باشد و بید قسمت های کمی از آن را درگیر کرده

باشد حق با شما است و به راحتی میتوان آنرا ترمیم کرد طوری که فرش دقیقا عین روز اولش

شود

پیشرفت پروژه 90%
  • مشتری: دیوید
  • مهارت: Html & Css, WordPress