26آوریل

*روش از بین بردن لکه ها از روی فرش*


*نوع لکه کمک های اولــــــــــــــــــــــــــــــیه*


در صورتی که لکه ای در روی فرش ايجاد شود علاوه بر پاک کردن لکه از

روی فرش، مايعاتی که به پشت فرش رسوخ کرده را بايد تميز نموده و در

معرض هوا پشت فرش را قرار داده تا مانع از ايجاد کپک شود و از پوسيدگی

فرش جلوگيری شود.

مايعاتی مانند چای، شربت و نوشابه در صورتی که بر روی فرش ريخته شود

اگر قابل برداشتن با قاشق باشد و کاملا در بافت فرش نفوذ نکرده آنرا

برمی داريم و سريعا اين کار بايد انجام شود که مايعات درون فرش رسوخ

نکند و سپس با دقت در پاک شدگی کامل لکه ها بايد با پارچه نخی سفيد

که دارای قدرت جذب می باشد بر روی محلی که لکه ايجاد شده کشيده

شود و اين عمل آنقدر تکرار شود تا لکه کاملا از سطح فرش برداشته شود .

سفيد بودن پارچه لکه بری باعث می شود تا جايی که لکه کاملا تميز شود

آثار لکه بر پارچه باقی نماند.در مراحل اول که پارچه سفيد بر روی لکه

کشيده می شود بايد مرطوب و کمی آغشته به صابون مايع يا بميزان اندک

آغشته به مايع فرش شويی باشد ميزان مصرف مايع به گونه ای باشد که

کمی کف روی پارچه ايجاد شود و بعد از اين مرحله خيس بودن پارچه با آب

کفايت می کند.تميز نمودن فرش دستباف اين اهميت را دارد که با دقت و حوصله انجام

شود.نکته ديگر آن است که درآب و يا محلول صابون در لکه بری ابتدا بر روی

پارچه نخی ريخته و سپس فرش تميز گردد. از تماس مستقيم هر نوع

محلول و مايعی با فرش جدا خود داری شود.برای اينکه سطحی که لکه

ايجاد شده گسترده تر نگردد مسيری که پارچه بر روی لکه فرش کشيده

می شود از اطراف به داخل بايد باشد، هر ادازه سعی شود که پاک کردن

لکه در يک نقطه صورت گيرد راحت تر بودن و نتيجه بخش بودن لکه بری

مناسب تر انجام ميشود.


Avatar

درباره نویسنده

admin

ارسال نظر